14–16 SISTEMUL ELECTRIC
STRUCTURA CIRCUITULUI ELECTRIC
# În schema de mai jos, contactorii și releele se află în starea deschis (OFF).
30 (Baterie "+")
15 (Contact aprindere închis ("ON"))
15A (Contact aprindere închis, sau deschis când
demarorul este acționat)
31
Linie de împământare (Baterie ".") (CAROSERIE)
A
Indicare număr circuit pentru simplificare
(Linie 123)
Dispozitiv electronic conectat (siguranța nr.5)
B
Simbol piesă și simbol identificare terminal
K7 : Simbol Releu
85, 86, 30, 87 : Număr terminal
C
Indicare conector pentru conexiunea la două tipuri
de cablaje (conector nr.X50; terminal nr.3)
D
Indicare culoare izolație și valoare nominală
(Maron 0.5mm
2
)
* Se referă la tabelul culorilor pentru învelișurile izo-
latoare.
E
Indicare legare la masă terminal (poziția nr.3)
* Se referă la "Diagrama legării la masă" pentru
localizarea punerii la masă a terminalului .
Conductorii care nu au o identificare pentru locali-
zarea terminalului de punere la masă și culoarea
învelișului izolator indică faptul că este direct legat
la masă, de caroserie sau motor.
F Număr de ordine linie/coloană (Număr circuit)