SISTEMUL ELECTRIC 14–11
Simbolurile principalelor elemente de circuit
Componente neelectronice
Componente de protecție
Componente de avertizare
Baterie
Masă
Masă generală
Sursă de tensiune
Generator
Motor electric
Lampă
Difuzor
Claxon
Magnet permanent
Indicator (aparat de măsură)
Zonă de cablaj
Terminal
Punct de lipire
Intersecție (firele nu sunt lipite)
Punct comun
Cod de culoare
Întrerupător mecanic manual
Sursă de tensiune
Element de execuție (De ex. piston)
Supapă comandată electric
Senzor Hall
Senzor electronic
Întrerupător cu lamelă
Rezistență
Rezistență variabilă
Termorezistență
Siguranță fuzibilă
Bobină
Condensator
Conector
Contact normal deschis cu revenire
Contact normal închis cu revenire
Comutator
Comutator cu mai multe poziții
Limitator
Întrerupător manual rotativ
Întrerupător manual activat prin împingere
Întrerupător manual activat prin tragere
Întrerupător manual activat prin împingere
Întrerupător manual rotativ
Alte tipuri de întrerupătoare acționate din
exterior (de ex. acționat de picior)
Întrerupător manual rotativ de acționare
Diodă
Diodă Zenner
LED
Element de protecție termic
Element secvențial (De ex. compresor aer
condiționat, ambreiaj, cuplaj)
Releu de temperatură
Tranzistor PNP
Tranzistor NPN
Releu cu contacte normal deschise
Releu cu contacte normal închise