14–10 SISTEMUL ELECTRIC
CIRCUITUL ELECTRIC
DIAGRAMA CIRCUITULUI ELECTRIC
1) Simbolizare și utilizare
Numele tuturor componentelor sunt menționate într-o listă situată deasupra schemei electrice.
Numele componentelor sunt aranjate în ordine alfabetică pe cât posibil, fiind poziționate deasupra simbolurilor.
Toate liniile verticale sunt trasee electrice limitate, iar linia orizontală așezată în josul schemei electrice indică
terminalele de legare la masă.
De asemenea, traseele electrice limitate sunt numerotate crescător începând cu partea cea mai de jos a schemei
electrice, și în cazul suprapunerii parțiale a două linii verticale, se va evita dublarea pentru simplificarea schemei
electrice. Numerele acestor linii vor fi introduse în dreptunghiuri ca în exemplul de mai jos, și vor indica faptul că
acea linie este conectată la linia cu numărul încadrat în dreptunghi.
Exemplu) 98 sau 166
Siguranțele fuzibile sunt menționate în partea de sus a schemei electrice. La toate circuitele, dacă sunt folosite
siguranțele fuzibile având aceeași valoare, pot fi de nedistins unele de altele. Exemplu: F5.15A,"F5" indicând
poziția siguranței la numărul 5 în tabloul de siguranțe. Prima și cea de-a doua linie orizontală, situate în partea cea
mai de sus a schemei electrice, reprezintă terminalul nr.30, care este conectat direct la baterie. Cea de-a treia și cea
de-a patra linie orizontală, reprezintă terminalul nr.15 și cea de-a cincea linie reprezintă terminalul 15A, care este
alimentat cu curent electric atunci când contactorul de aprindere este închis.
A ști să citești o schemă electrică este un lucru important pentru stabilirea diagnosticărilor. Schemele electrice nu
indică existența curenților în circuit, iar contactoarele și componentele sunt neoperaționale.
Poziția de lucru este marcată deasupra liniei cu unul din semnele, paralel sau perpendicular. Liniile electrice sunt
marcate în mod deosebit pentru a evita intersectarea liniilor electrice de circuit.
Este importantă nu numai cunoașterea modului de funcționare, cât și cunoașterea simbolizării pentru citirea schemei
electrice de circuit.
Ca și contactoarele, releele și alte componente sunt indicate prin simboluri.
Deasemenea, culoarea de identificare și numărul terminalului (din conector) sunt în mod precis marcate, pentru o
cât mai ușoară citire a schemei electrice.