SISTEMUL ELECTRIC 14–9
EVALUARE STANDARD
Direcția spotului luminos al axei optice principale este
paralelă cu direcția de înaintare a vehiculului, această
direcție a axei optice principale nu trebuie să fie
orientată în sus. La o distanță de 10m înainte, ampli-
tudinea orizontală poate fi de până la 30cm și
amplitudinea verticală poate fi de până la 3/10 din
înălțimea de iluminare instalată pentru farul stâng, iar
amplitudinea (stânga) poate fi de până la 15cm și
amplitudinea verticală pentru vehiculul aflat în deplasare
poate fi de până la 30cm.
CONTROL BATERIE
Verificarea bateriei MF poate fi realizată folosind indi-
catorul pentru starea de încărcare a bateriei, instalat
în interiorul vehiculului.
. Verde:
Când starea de încărcare este
de peste 50 % ~ 60 %, greutatea
specifică a electrolitului este
mare, martorul de culoare verde
se ridică și atinge capătul inferior
al tijei, astfel culoarea verde poa-
te fi observată la suprafață.
. Negru:
Când starea de încărcare este
sub 50 % ~ 60 %, culoarea negru
poate fi observată.
. Transparență: Când nivelul electrolitului scade
sub capătul inferior al tijei,
culoarea dispare și va indica
descărcarea. În general, în aceste
condiții, bateria nu mai poate fi
utilizată.
FIG. 14 . 22 BATERIE MF
CABLAJ
Verificare și întreținere
. Asigurați ferm și fix cablajul în punctele special
destinate, cu cleme, deoarece izolația protectoare a
cablajului poate fi distrusă prin contactul direct cu
piese aflate în mișcare, prin vibrații și alungiri, etc.
. Acoperiți conductorii și capetele acestora care nu sunt
conectate cu bandă izolatoare.
. Acoperiți cu bandă izolatoare zonele ce pot intra în
contact cu diverse piese metalice.
. Conectorii care asigură diferite conexiuni ale cablajului
sau terminalelor, vor fi deconectați păstrând suportul
conectorilor de legatură.
. La instalarea rețelei în compartimentul motor, evitați
pe cât posibil zonele cu temperaturi ridicate, de
exemplu sistemul de evacuare, și faceți instalarea în
FIG. 14 . 23 STARE ÎNCĂRCARE BATERIE MF
FIG. 14 . 24 METODĂ FIXARE CABLAJ
FOLOSIND CLEME
VERDE
NEGRU
INCOLOR
(TRANSPARENT)