CAROSERIA 12A.7
ANSAMBLU ZĂVOR UȘĂ
Reglare
Când montați tija mobilă, acționată de mânerul exte-
rior al ușii, rotiți tija în așa fel încât jocul ansamblului
zăvor-ușă "A" să fie de 0~2 mm.
A
Când montați mânerul de acționare interior, jocul
"B"dintre levierul de deschidere interioară și levierul de
împingere să fie de 0~2 mm.
Reglați poziția bolțului percutor în dreptul centrului
zăvorului de blocare al ușii.
Reglați înălțimea de montare a bolțului zăvor astfel
încât jocul "C",al zonei dintre zăvorul ușii și bolț să fie
de 12.6 mm.
FIG. 12A . 18 REGLARE ÎNĂLȚIME BOLȚ
ZĂVOR
1. TIJĂ MOBILĂ
2. PÂRGHIE ÎMPINGERE
3. LEVIER READUCERE
4. ZĂVOR UșĂ
5. MÂNER ACȚIONARE EXTE-
RIOR
1
2
3
4
5
1. TIJĂ
2. LEVIER DESCHIDERE EX-
TERIOR
3. LEVIER DESCHIDERE IN-
TERIOR
4. ZĂVOR
1
2
3
4
BOLȚ ZĂVOR
ZĂVOR BLOCARE
UȘĂ
FAȚĂ
FIG. 12A . 15 INSTALARE TIJĂ MOBILĂ
FIG. 12A . 16 MECANISM ZĂVOR INTERIOR
FIG. 12A . 17 POZIȚIE ÎMBINARE BOLȚ
ZĂVOR