12A.4 CAROSERIA
FIG. 12A . 8 DEMONTARE GHIDAJ GEAM
FIG. 12A . 7 DEMONTARE MANIVELĂ MACARA
7. Demontare geam.
Asamblare, Instalare
Se respectă operațile invers ca la demontare.Aveți grijă
de următoarele instrucțiuni.
. Când montați geamul pe culisă țineți cont de
dimensiunile de poziționare a ghidajului.
FIG. 12A . 9 DEMONTARE GEAM
FIG. 12A .10 MONTARE GHIDAJ GEAM
GEAMURILE
Demontare
Demontați următoarele componente:
1. Panoul interior al ușii
2. Brațul cruce al macaralei
3. Manivela de manevrare a geamului, demontând inelul
de siguranță cu ajutorul unei cârpe balansată cu
mâinile, cum este arătat mai jos.
4. Panou ușă.
5. Folie deflector.
6. Culisă geam.
1
2
3
FAȚĂ
SPATE
2
120.4
1
2
34.5
1
1. MANIVELA MACARALEI
GEAMULUI
2. CÂRPĂ SAU PROSOP
3. BALANSARE CU MÂINILE
1. CULISĂ GEAM
2. GEAM
(MM)