JENȚI & PNEURI (Geometrie roți față) 11B.5
TEST DE DERAPAJ
Este un test de verificare a geometriei roților, dacă aceasta este reglată în mod corect, și se realizează prin măsurarea
mărimii derapajului, atunci când vehiculul trece cu viteză redusă pe suportul de test. Valoarea standard de derapaj
este mai mică de 5m, pentru o distanță parcursă de 1km. Sunt folosite două tipuri de aparate indicatoare: cele
cilindrice și cele cu indicare de la distanță.
1. Poziționați vehiculul, aflat în starea de mers înainte, de-a lungul axei tester-ului.
2. Trecerea zonei de testare se va face cu viteză redusă, iar pe durata efectuării testului nu virați și nu frânați
vehiculul. Nu se va încărca vehiculul, cu excepția șoferului.
3. Citiți valoarea rezultată în urma efectuării testului și stabiliți dacă aceasta este pozitivă sau negativă.
4. După efectuarea testului, fixați suportul utilizând pinul de blocare.
REGLARE
. Când mărimea derapajului este peste standard, con-
vergența roților față nu este corectă.
. Convergența se reglează prin modificarea lungimii
barei de conexiune. Mai întâi, slăbiți capetele de bară
(stg.,dr.) și reglați-le corect. După reglare, strângeți
piulițele de blocare la valoarea indicată a cuplului de
strângere.
. În cazul schimbării barei de conexiune sau a
capătului de bară, verificați unghiul maxim de virare,
prin rotirea suportului rotativ.
. Când valorea unghiului de cădere, sau a unghiului
de fugă, este diferită de valoarea standard, verificați
cauza producerii dereglării. În cazul distrugerii,
slăbirii, deformării sau a uzurii pieselor suspensiei,
înlocuiți sau reparați aceste piese. Pentru a măsura
corect unghiul de cădere și unghiul de fugă, puteți
verifica după mișcarea de mai multe ori, în sus și în
jos a caroseriei.
Mărime derapaj (mm)
IN 0.5 ± 1.5
FIG. 11B . 8 REGLARE CONVERGENȚĂ
Interior
Exterior
40
35
Unghiul maxim de viraj (°)
Convergența (mm)
Unghiul de cădere (°)
Unghiul de fugă (°)
Pivot (°)
1 ± 2
0°30' ± 1°
3°35' ± 1°
12.5
500-800KG.CM