ROȚI ȘI PNEURI 11A.9
Stare
Conducere dificilă
Joc excesiv casetă
de direcție
Manevrabilitate
defectuoasă
Zgomote neobiș-
nuite casetă de
direcție
Zgomot anormal
Instabilitate sau vi-
brații ale sistemului
de direcție
Cauza probabilă
1. Disfuncționalitați datorate ungerii
defectuoase a rotulei sau articulației
inferioare
2. Geometrie defectuoasă roți față
3. Reglaj incorect casetă de direcție
4. Presiune pneuri necorespunzătoare
5. Ungere defectuoasă a coloanei de
direcție
1. Uzură rulmenți
2. Dereglare poziție cremalieră și pinion
3. Uzură garnitură etanș. casetă direcție
4. Uzură rotulă
5. Uzură pivot inferior
1. Gripare rotulă bieletă direcție
2. Gripare rotulă
3. Gripare coloană direcție
4. Geometrie defectuoasă roți față
5. Presiune necorespunzătoare pneuri
1. Slăbirea șuruburilor și piulițelor
2. Uzură sau distrugere rulmenți roți
3. Uzura sau griparea rotulei
1. Uzură, gripare, joc al rotulei bieletei de
direcție, rotulei inferioare, garnituri
casetă de direcție
2. Uzură amortizor
3. Uzură bucșă braț comandă
4. Slăbire bară stabilizatoare
5. Slăbire piuliță roată
6. Slăbire șuruburi sau piulițe suspensie
7. Uzură sau distrugere rulmenți roți
8. Uzură sau distrugere arc suspensie
9. Ungere defectuoasă sau uzură a
rulmenților în mers
1. Pneuri neechilibrate
2. Joc rotulă
3. Uzură amortizor sau montare
defectuoasă amortizor
4. Slăbire bară stabilizatoare
5. Rupere sau deformare arc
6. Casetă de direcție dereglată
7. Geometrie defectuoasă roți
Reparație
Înlocuire rotulă sau braț comandă suspensie față
Reglare geometrie
Reparare sau înlocuire casetă de direcție
Reglarea presiunii pneurilor
Reparare
Înlocuire rulmenți
Verificare și reglare cremalieră și pinion
Înlocuire garnitură etanșare
Înlocuire rotulă
Înlocuire pivot inferior braț comandă suspensie
Înlocuire rotulă
Înlocuire rotulă
Reparare sau înlocuire
Reglare geometrie
Reglarea presiunii pneurilor la valoarea indicată
Strângere
Înlocuire
Înlocuire
Înlocuire capăt de bară, braț de comandă, rotulă
și arbore cardanic
Înlocuire sau reparare
Înlocuire bucșă
Strângere șurub sau înlocuire bucșă
Strângere
Strângere șuruburi sau piulițe
Înlocuire rulmenți roți
Înlocuire arc
Ungere sau înlocuire rulmenți
Reglarea presiunii pneurilor la valoarea indicată
Înlocuire braț comandă sau capăt de bară
Înlocuire amortizor, remontare
Strângere bară stabilizatoare
Înlocuire arc
Reglare casetă de direcție
Reglare geometrie roți