ROȚI ȘI PNEURI 11A.5
Principalele cauze ale uzurii defectuoase
Starea de uzură
Uzură neregulată (zona de rulare se
transformă treptat, într-un poligon)
Uzură excesivă, pe o singură parte
Uzură excesivă, într-un singur punct
Uzura excesivă a părții laterale a su-
prafeței de rulare (uzura excesivă
re-
zultă cel mai des în exteriorul supra-
feței de rulare uzate)
Uzura excesivă în partea diametral
opusă părții laterale a suprafeței de
rulare uzate
Uzură parte laterală suprafață de ru-
lare
Uzura configurației profilului de pro-
tecție a suprafeței de rulare
Zone de verificare
1.Verificare nivel vibrații pentru pneu și roată
2.Verificare pentru butuc și articulație roată
3.Verificarea stării de ungere a
rulmenților,articulațiilor
4.Dezechilibrarea pieselor învecinate
1.Dezechilibrarea pieselor învecinate
2.Verificare nivel vibrații pentru pneu și roată
3.Verificarea butucului și articulație (vibrații, înclinare)
1.Porniri și frânări bruște
1.Reglare incorectă unghi de cădere și convergență
2.Uzură excesivă datorată suprarotației
1.Verificare nivel vibrații pentru pneu și roată
2.Verificare condiții ungere și funcționare rulment
butuc și articulații sferice
1.Utilizarea pneului la o presiune scăzută a aerului
1.Cauză datorată vitezei mari de rotație
2.Convergență și unghi de cădere dereglate
Configurație