DIRECȚIA 10B.3
MANEVRAREA DIRECȚIEI șI COLOANA DE DIRECȚIE
Direcția telescopică
. Realizează poziționarea volanului. Se poate regla înclinarea volanului sau aproprierea sau depărtarea față de
șofer.
FIG. 10B . 5 VERIFICARE ȘI MASURAREA
MANEVRABILITĂȚII VOLANULUI
FIG. 10B . 3 ÎNCLINAREA VOLANULUI
Verificarea manevrării direcției
1. Se face cu motorul oprit și volanul poziționat pentru
mers înainte. Dacă volanul vibrează puțin, verificați
dacă jocul circumferențial aparține limitelor stan-
dard.
2. Mișcați volanul în direcție axială și normală și
verificați jocul.
3. Înainte de verificarea forței de operare pentru volan,
așezați autovehiculul pe o suprafață plană și
poziționați volanul pentru mers înainte.
4. Verificați dacă presiunea în anvelope este standard
și porniți motorul.
5. Agățați dispozitivul de verificare de volan și măsurați
forța de operare prin tragerea dispozitivului în
direcție de rotație.
Jocul liber al volanului în direcție
circumferențială (mm)
0 ~ 30
Forța de operare (kg) 3.5 sau mai puțin
FIG. 10B . 4 DIRECȚIA TELESCOPICĂ