DIRECȚIA (Pinion-Cremalieră) 10A.5
FIG. 10A . 11 DEMONTARE RULMENT PINION
FIG. 10A . 12 MONTARE RULMENT PINION
Rotula
Asamblare
Se respectă operațiile, invers ca la demontare.
ATENȚIE
Când demontați rotula, este recomandat să
marcați poziția inițială a capătului bieletei "B".
FIG. 10A . 13 MARCARE BIELETĂ
ATENȚIE
Când montați cremaliera în casetă, aveți grijă
să nu stricați bucșa cremalierei.
1. CIOCAN CU INERȚIE 09930 . 30102
2. EXTRACTOR RULMENT 09921 . 20200
Montarea rulmentului pinionului
1. Demontați rulmentului pinionului folosind dispozitivul
special.
2. Gresați rulmentul și montați-l cu ajutorul
dispozitivului special.
1
2
1. DISPOZITIV MONTARE RULMENT 09943 . 88211
1
MARAJ
B