8B.4 CUTIE DE VITEZE, AMBREIAJ ȘI DIFERENȚIAL (Ambreiajul)
SERVICE PE VEHICUL
INSPECȚIE
Cursa liberă la pedală
Cursa liberă a pedalei de debreiere
Când cursa liberă a pedalei este mai mare decât cea
specificată, se reglează cum este arătat în figură.
Cursa liberă la pedală (mm)
20 . 30
FIG. 8B . 3 CURSA LIBERĂ A PEDALEI
DE AMBREIAJ
FIG. 8B . 4 CURSA LIBERĂ A PÂRGHIEI DE
DEBREIERE
Distanța între pedală și podea în momentul
dinainte de cuplarea ambreiajului.
După ce se pornește motorul, se verifică dacă distanța
dintre pedală și podea este în limita specificată în condiții
de ralanti, acționând frâna de parcare și eliberând pedala
de ambreiaj.
Cablul de ambreiaj
Se verifică cablul de ambreiaj și se înlocuiește dacă se
observă una din situațiile următoare.
. Cablul este uzat excesiv
. Cablul este slăbit
. Cablul este deformat
. Burduful este deformat
. Capătul cablului este uzat
60 și mai mult
Distanța între pedală și podea
înainte de cuplarea ambreiajului
(mm)
ATENȚIE
În timpul inspecției, aveți grijă ca vehiculul să
nu pornească brusc.
FIG. 8B . 5 DISTANȚA ÎNTRE PEDALĂ ȘI PODEA
ÎN MOMENTUL DINAINTEA CUPLĂRII
AMBREIAJULUI
CURSA
LIBERĂ
A : 2.3(MM)
A
DISTANȚA DE LA PODEA