6J.4 MOTORUL(Sistemul de evacuare)
INSPECTARE
În cazul întreținerii periodice se verifică după cum
urmează :
. Se verifică suporții de cauciuc să nu fie deteriorați
sau deplasați din poziții.
. Se verifcă eventualele neetanșeități ale sistemului
prinderi slabe sau deteriorări.
. Se verifică deteriorarea caroseriei, părți deplasate,
conectări fisurate, găuri care ar putea permite
ajungerea în habitaclu a gazelor de evacuare.
. Asigurați-vă că există o distanță suficientă între
sistemul de evacuare și podeaua vehiculului pentru
a preveni deteriorarea carpetei prin supraâncălzire.
ATENȚIE
Pentru a nu vă arde nu atingeți sistemul de
evacuare cât timp este fierbinte. Orice operație
aupra sa se va efectua după răcirea acestuia.
SERVICE PE VEHICUL
. Se va consulta Fig. 1A.20 pentru procedeele de
montare - demontare a galeriei de evacuare.
. Se verifică să nu se deterioreze garniturile la
demontarea galeriei de evacuare. Dacă este necesar
se vor înlocui.
. La reasamblare se strâng la cuplurile specificate
șuruburile și piulițele.
FIG. 6J . 2 VEDERE ASUPRA CUPLURILOR DE STRÂNGERE
CUPLURI DE STRÂNGERE(KGF·M)
1,8 ś 2,8
1,8 ś 2,8
1,8 ś 2,8
4,0 ś 5,0
5,0
5
4
1
3
2
1,8 ś 2,8