MOTORUL(Sistemul de evacuare) 6J.1
6J. SISTEMUL DE EVACUARE
DESCRIERE GENERAL√ .............................................................................................................. 6J . 2
INSPECTARE .................................................................................................................................. 6J . 4
SERVICE PE VEHICUL.................................................................................................................. 6J . 4