MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I.9
SISTEMUL DE DEPOLUARE
Este un dispozitiv care recirculă gazele din carter în
admisie pentru recombustie evitând dispersarea lor în
atmosferă.
Supapa PCV(ventilare pozitivă a carterului) funcționează
în sensul introducerii în galeria de admisie a unei cantități
reduse de gaze când depresiunea în galerie este mare
și, a unei cantități mari de gaze când depresiunea în
galerie este mică.
În general, cantitatea de gaze din carter depinde de
sarcina motorului. La sarcină redusă, este produsă o
cantitate redusă de gaze deschizând puțin supapa PCV,
iar la sarcină mare o cantitate mai mare care va deschide
larg supapa PCV.
FIG. 6I . 12 SISTEMUL DE DEPOLUARE
FIG. 6I . 13 SUPAPA PCV
1. FURTUN GAZE
2. SUPAPĂ PCV
1
2
LA OPRIREA MOTORULUI
SARCINĂ MARE
SARCINĂ REDUSĂ
CĂTRE GALERIA DE ADMISIE