6I.8 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor)
Supapa cu 2 căi
a. Se demontează supapa cu 2 căi.
b. Se suflă aer dinspre partea neagră către cea
portocalie pentru a verifica continuitatea debitului de
aer.
c. Dacă este slab sau inexistent debitul de aer, se va
înlocui supapa cu 2 căi.
FIG. 6I . 8 SUPAPA CU 2 CĂI
BVV (SUPAPA DE VENTILARE) . (NUMAI FĂRĂ PLUMB)
La tăierea contactului aprinderii, creșterea temperaturii în compartimentul motor produce vaporizarea benzinei în
camera de nivel constant deversând în atmosferă HC. Supapa de ventilare BVV are rolul de a împiedica evacuarea
HC în atmosferă. La tăierea contactului motor, BVV închide pasajul de ventilare al carburatorului pentru a dirija
vaporii de benzină către canistră.
FIG. 6I . 11 FUNCȚIONARE BVV
1. PARTEA PORTOCALIE
2. PARTEA NEAGRĂ
3. CĂTRE CANISTRĂ
4. DE LA REZERVOR
1
2
3
4
B.V.V.(SUPAPĂ VENTILARE)
CONTACT
APRINDERE
BATERIE
REZERVOR
CANISTRĂ