MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor) 6I.5
Verificare componente (NUMAI FĂRĂ PLUMB)
Supapă EGR (NUMAI FĂRĂ PLUMB)
a. Se deconectează furtunul de vacuum de la
supapa BVSV.
b. Se conectează pompa de vacuum la supapa
EGR după cum se vede în figură.
c. Se verifică dacă membrana supapei EGR se
mișcă lin la aplicarea unui vacuum de 200mmHg
(260mm bar) asupra supapei.
d. Dacă membrana nu se mișcă, se înlocuiește
supapa EGR deoarece e blocată într-o poziție.
e. Se verifică furtunul de vacuum dintre BVSV și
EGR.
* Depresiunea la activare supapei EGR .
. 60 ± 8mmHg(. 80 ± 10mm bar)
Verificare BVSV (NUMAI FĂRĂ PLUMB)
BVSV se deschide pentru a activa supapa EGR când
temperatura lichidului de răcire este 50±4°C, și
dezactivează supapa EGR când temperatura scade sub
40°C.
A. Verificare BVSV (pas 1)
Se pregătește verificare ca în figură, și se suflă
aer în priza BVSV (3 în Fig.) când temperatura
lichidului de răcire este sub 40°C. Aerul nu trebuie
să iasă prin priza cealaltă (4 în Fig).
Dacă prizele (3 și 4 în Fig.) comunică una cu alta,
înseamnă că BVSV este defectă, deci trebuie
înlocuită.
FIG. 6I . 3 VERIFICARE SUPAPĂ EGR
(Temperatură lichid de răcire)
ON
OFF
Închis
(40°C)
Deschis
(50 ± 4°C)
FIG. 6I . 4 VERIFICARE BVSV
1. POZIȚIA LA APLICAREA VACUUMULUI
2. POZIȚIA LA PRESIUNEA ATMOSFERICĂ
3. MEMBRANĂ
1
2
3
1. BVSV
2. LICHID DE RĂCIRE
3. SUFLARE AER
4. PRIZĂ VACUUM
5. TERMOMETRU
1
2
3
5
4