6I.4 MOTORUL(Sistemul de controlare a emisiilor)
SISTEMUL DE RECIRCULARE A GAZELOR DIN EVACUARE (EGR) .
NUMAI FĂRĂ PLUMB
Emisia de NOx este strâns legată de raportul de amestec pentru o ardere completă, și de o eficiență mărită a arderii.
Asta înseamnă că, emisia de NOx crește cu creșterea temperaturii de ardere.
În consecință , sistemul EGR a fost adoptat pentru a reduce emisia de NOx prin scăderea temperaturii gazelor de
evacuare. Sistemul EGR preia o parte din gazele de evacuare în galeria de admisie pentru a le amesteca cu aerul
proaspăt. În acest moment, temperatura scade și emisia de NOx este redusă.
La pătrunderea gazelor de evacuare în camera de ardere, se va schimba raportul de amestec final. De aceea este
necesar a se reduce la minim această influență prin corelare cu temperatura lichidului de răcire și cu depresiunea
din motor.
Funcționare supapei EGR depinde de temperatura lichidului de răcire și de depresiunea din motor. După cum se
arătă în figura de mai sus, priza de vacuum este plasată la muchia de sus a clapetei de accelerație. La deschiderea
clapetei de accelerație cu un anumit unghi, se aplică vacuum la priza 2 a supapei bimetal BVSV. Supapa bimetal
BVSV este plasată în lichid de răcire, iar când acesta are peste 50 ± 4°C, este deschisă comunicația între priza 1
și priza 2 pentru a activa supapa EGR prin acțiunea vacuumului din priza 2.
FIG. 6I . 2 SISTEMUL EGR
1. SUPAPĂ EGR
2. SUPAPĂ BIMETAL BVSV
3. GALERIE DE ADMISIE
4. MEMBRANĂ
5. SUPAPĂ
6. CARBURATOR
7. PRIZĂ 1
8. PRIZĂ 2
5
3
2
7
8
6
4
1
GAZE DE EVACUARE
DEPRESIUNE ÎN MOTOR(VACUUM)