MOTORUL(Sistemul de încărcare) 6H.5
ALTERNATOR
Funcționare defectuoasă a martorului stării de încărcarea
Manifestare
Cu contact aprindere
pus, motor oprit, martor
stare de încărcare nu se
aprinde
Motor pornit, și martor
stare încărcare baterie
este tot aprins
Remediu
. Se verifică siguranța
. Se înlocuiește
. Se restrâng
. Se verifică alternatorul
. Se repară sau înlocuiesc
. Se reglează sau înlocuiește
. Se verifică sistemul de încărcare
. Se repară
Bateria nu se încarcă
Se verifică alternatorul după cum urmează, dacă bateria
rămâne descărcată mult sub capacitate.
1. Se conectează un voltmetru și un ampermetru ca mai
jos.
2. Se turează motorul la 2000 rpm.
ATENȚIE
Folosiți o baterie încărcată la capacitate.
ATENȚIE
Toate accesoriile vor fi nefolosite (ștergătoare,
încălzitor, etc.).
FIG. 6H . 6
Curent standard
Tensiune reglată
Max. 50A
14,2 ś 14,8V(la 25°C)
ATENȚIE
Amintiți-vă de corecția tensiunii de încărcare cu
temperatura carcasei regulatorului după cum se
observă mai jos.
3. Se verifică periile pentru punerea la masă în caz că
tensiunea este peste limita standard. Se înlocuiește
regulatorul IC dacă masa periilor este normală.
4. Dacă tensiunea este mai mică decât limita standard,
se aprind farurile și încălzitorul având motorul turat
la 2000rpm, se măsoară curentul, și se face corecția
la alternator, dacă curentul măsurat este mai mic de
20A.
1. ALTERNATOR
2. AMPERMETRU
3. VOLTMETRU
4. BATERIE
5. SISTEM DE ÎNCĂRCARE
6. CONTACT
1
2
3
4
6
5
FIG. 6H . 7
15,34
14,8
14,2
14,8
13,3
-25°C
25°C
125°C
14,2
13,0
14,0
15,0
16,0
TENSIUNE
Cauză probabilă
. Siguranță arsă
. Bec ars
. Conexiuni slăbite
. Regulator IC defect
. Perii cu contact slab pe colector
. Curea în V slăbită sau uzată
. Regulator IC sau alternator defect
. Cablaj defect