6H.4 MOTORUL(Sistemul de încărcare)
DEMONTARE șI ÎNLOCUIRE
La manevrarea bateriei se vor lua următoarele
măsuri de protecție.
. Din baterie se degajă hidrogen gazos. O flacără sau
scânteie aproape de baterie pot aprinde acest gaz.
. Lichidul din baterie este acid tare. Se va evita ca
electrolitul să ajungă pe haine sau pe alte materiale.
Dacă ajunge, locul se va spăla cu apă din plin și curăți
imediat. Pentru a demonta sau înlocui bateria,
întotdeauna se va deconecta mai întâi borna .." apoi
borna .+".
Reglajul întinderii curelei în V
1. Se verifică cureaua pentru crăpături, deteriorare,
deformare și dacă este necesar se va înlocui
cureaua.
2. La apăsarea curelei cu degetul, trebuie să aibă
următoarea săgeată.
ATENȚIE
Se verifică întinderea curelei în V după
deconectarea bornei .." a bateriei.
Săgeata (mm)
Curea nouă
Curea uzată
7 ś 9
7 ś 11
FIG. 6H . 4
FIG. 6H . 5
3. Dacă întindrea curelei nu este conformă se
repoziționează alternatorul pentru a o regla.
4. Se strâng șuruburile de reglaj și de pivotare ale
alternatorului.
5. Se conectează borna .." a bateriei.
10KGF