MOTORUL(Sistemul de încărcare) 6H.3
SERVICE PE VEHICUL
BATERIE
Suport și cleme de prindere
Înainte de a monta bateria se va curăța suportul și
clemele de prindere. Se vor strânge bine șuruburile
de prindere pentru a preveni mișcarea bateriei pe
suport. Nu se vor suprastrânge.
Inspectare vizuală
Se verifică carcasa bateriei să nu fie crăpată
deoarece va pierde electrolit, dacă se observă vreuna
se înlocuiește bateria. Se va verifica și cauza crăpării
și se va înlătura.
Pornirea cu o baterie de ajutor în caz de urgență
1. Se eliberează frâna de parcare și se poziționează
selectorul de viteze pe neutru. Se comută contactul
ATENȚIE
. Nu se împinge sau tracta vehiculul pentru a fi
pornit, deoarece poate fi deteriorat sistemul
de evacuare sau alte părți ale motorului.
. La folosirea unei alte baterii acestea vor fi
manevrate cu grijă.
. Daunele pot surveni ca :
1. Răniri (special la ochi) prin explozia bateriei,
arderea cablajului sau a electrolitului.
2. Deteriorări posibible ale dispozitivelor
electrice ale vehiculului.
. Nu se va plasa bateria aproape de surse de
foc ce ar putea produce vapori inflamabili și
explozivi.
. Manevrarea bateriei se va face fără a purta
inele, ceasuri etc..
ATENȚIE
. Lichidul din baterie este acid tare. Se va evita
contactul acestuia cu pielea, îmbrăcămintea
sau materiale vopsite.
. Dacă s-a intrat în contact cu electrolitul se va
spăla cu apa din abundență locul.
. Pentru a evita scurtcircuitele nu se va lucra
aproape de borna .+" a bateriei cu scule
metalice.
. Nu lasați copii să se apropie de baterie.
motor pe OFF, și se sting toate luminile.
2. Se verifică nivelul electrolitului, iar dacă este sub cel
mai scăzut acceptabil se înlocuiește bateria.
3. Se conectează cu un cablu borna .+" a bateriei
auxiliare cu borna .+" a bateriei descărcate. Pentru
a preveni punerea la masă și pentru a lucra mai ușor
se vor ține la distanță cele două vehicule. Bateria
auxiliară folosită va fi numai de 12V.
4. Se conectează cu un cablu borna .." a bateriei
auxiliare. Celălalt capăt al cablului se leagă la masa
vehiculului care are bateria descărcată (la suportul
compresorului A/C sau la cel al alternatorului) la cel
puțin 50 cm depărtare de bateria uzată (Niciodată
nu se va conecta direct la borna .." a bateriei uzate).
5. Se pornește motorul vehicului cu baterie bună având
toate accesoriile necuplate și apoi se pornește celălalt
motor.
6. Se deconectează cablurile de legătură în ordinea
inversă conectării. Mai întâi se va deconecta de la
bateria bună.
ATENȚIE
. La pornirea motorului cu ajutorul
echipamentelor de încărcare, se va verifica să
fie de 12V cu borna .." la masă.
. Nu se utilizează echipamente la 24V. Vor
deteriora sistemul electric.