MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F.7
DEPANARE
Manifestare
Motorul nu pornește
(dar se rotește)
Cauză probabilă
Lipsă scântei
. Bujii defecte
. Pierderi la fișele de înaltă tensiune
. Rotor sau capac defect
. Modul defect
. Întrefier necorespunzător la rotor ruptor
. Bobină aprindere defectă
. Fișe de înaltă tensiune slab conectate
. Siguranță defectă
. Amortizor zgomot defect
. Reglaj aprindere defectuos
Remediu
. Se reglează distanța între
electrozi sau se înlocuiesc
. Se înlocuiesc
. Se înlocuiesc
. Se înlocuiește
. Se reglează
. Se înlocuiește
. Se strâng conexiunile
. Se înlocuiește
. Se înlocuiește
. Se reglează
SERVICE PE VEHICUL
FIșE DE ÎNALTĂ TENSIUNE
1. Se scot fișele de înaltă tensiune de la bujii.
BUJII
ATENȚIE
Nu se va trage de cablu și nu se va îndoi pentru
a nu fi deteriorat în interior.
Când se mavrează se va acționa asupra
manșonului de cauciuc.
2. Se măsoară distanța între electrozi, iar dacă este
mare, se reglează îndoind electrodul de masă.
A:DISTANȚĂ ÎNTRE ELECTROZI
FIG. 6F . 14 REGLARE DISTANȚĂ ÎNTRE
ELECTROZI
"A"
CU PLUMB
FĂRĂ PLUMB
Distanță între
electrozi(mm)
0,7 ś 0,8
1,0 ś 1,1
CHAMPION / GOLDEN
RNIIYC / BPR5E
RNIIYC.4/BPR5EY.11
Rezistență Înfășurare primară
Înfășurare secundară
1,2
.
12,1 k
.
BOBINĂ DE APRINDERE
Se măsoară rezistența ohmică a fiecărei înfășurări
pentru a se verifica încadrarea în limitele specificate.
FIG. 6F . 15 VERIFICARE BOBINĂ DE APRINDERE