6F.6 MOTORUL( Sistemul de aprindere)
4 Sistemul de aprindere complet tranzistorizat
cu comanda unghiului de închidere a camei.
a. Necesitatea comenzii unghiului de
închidere a camei
Comanda unghiului de închidere a camei
controlează perioada de trecere a
curentului (unghiul de închidere a camei)
în circuitul primar. Aceasta înseamnă că,
la turație mică, unghiul de închidere a
camei scade pentru a limita curentul, apoi
crește. Tensiunea în secundarul bobinei de
aprindere este micșorată cu creșterea
turației motorului. Sistemul de aprindere
complet tranzistorizat cu comanda
unghiului de închidere a camei a fost
adoptat pentru a preveni această cădere
a tensiunii în secundarul bobinei de
aprindere.
b. Funcționarea comenzii unghiului de
închidere a camei.
Circuitul primar nu este străbătut de curent
la oprirea motorului deoarece tensiunea în
punctul P este stabilită mai mică decât
tensiunea de fucționare a T.R. În acest
caz, semnalul de la rotor ia formele regu-
late din figură. La creșterea turației
distribuitorului crește nivelul tensiunii gen-
erate de bobina ruptorului, și se scurtează
timpul de deschidere a T.R.. În acest caz,
perioada de blocare a T.R. rămânând
neschimbată, este prelungită perioada de
funcționare a T.R. (cu unghi de închidere
a camei mai mare). Oferind avantajul
schimbării formei de undă a tensiunii din
bobina ruptorului, unghiul de închidere a
camei se mărește odată cu creșterea
creșterea vitezei.
FIG. 6F . 13 CIRCUITUL DE BAZĂ AL SISTEMULUI
DE APRINDERE CU COMANDA
UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI
FIG. 6F . 11 COMPARAREA TENSIUNII GENERATE
ÎN SECUNDAR
FIG. 6F . 12 PRINCIPIUL DE COMANDĂ A
UNGHIULUI DE ÎNCHIDERE A CAMEI
TURȚIE DISTRIBUITOR(RPM)
B FĂRĂ COMANDĂ A UNGHIULUI DE
ÎNCHIDERE A CAMEI
A CU COMANDĂ A UNGHIULUI DE
ÎNCHIDERE A CAMEI
40
30
20
10
1000
2000
3000
FORMA SEMNALULUI DE IEșIRE AL BOBINEI
RUPTORULUI
TURȚIE MĂRITĂ
NIVEL DE FUNCȚIONARE TR1
UNGHIL DE ROTIRE A ROTORULUI
ON
OFF
MODUL
BOBINĂ
RUPTOR
CONTACT
APRINDERE
BOBINĂ
APRINDERE BATERIE
R1
R2
R3
TR
R4
FUNCȚIONARE TR1