MOTORUL(Sistemul de aprindere) 6F.5
(2) Funcționarea sistemului de aprindere
(circuitul principal)
1 Contact motor .ON"
Când este pus contactul motor (pe ON),
tensiunea în punctul P care se aplică pe
divizorul de tensiune R1 și R2, este puțin mai
mare decât tensiunea de deschidere a
tranzistorului Tr. Din acest motiv, Tr se
deschide permițând trecerea curentului în
circuitul primar. (Pentru circuit în sine,
tensiunea punctului P este aleasă mai mică
decât cea de funcționare pentru a nu lăsa
curentul din primar să-l parcurgă.)
2 în bobină este generată tensiune în sensul
.+..
Când motorul funcționează este rotit și rotorul
distribuitorului, apărând tensiune AC în
bobină. La generarea tensiunii în sens .+",
aceasta este aplicată punctului P și deci și
pe baza tranzistorului Tr, astfel curentul
circulând pe circuitul primar al bobinei de
aprindere.
3 în bobină este generată tensiune în sensul
..".
Tr este blocat datorită tensiunii mai mici decât
cea de funcționare din punctul P. Din această
cauză, curentul în circuitul primar al bobinei
de aprindere este blocat și deci în secundar
este indusă o tensiune mărită. Pe măsură ce
tensiunea generată de bobina rotorului este
în sensul 2, Tr rămâne în starea blocat.
Aceste pași 2 și 3 se repetă în funcționarea
motorului, Tr permițând și blocând succesiv
trecerea curentului. Ori de câte ori Tr este în
starea blocat, în secundarul bobinei de
aprindere este generată tensiune înaltă. În
circuitul principal de tip complet tranzistorizat,
T.R. nu este blocat până când tensiunea .-"
generată de bobina ruptorului nu se
suprapune peste cea specificată.
Sistemul de aprindere complet tranzistorizat
a adoptat metoda de comandă a unghiului de
închidere pentru a micșora valoarea tensiunii
în secundar la turații mari.
FIG. 6F . 8 CONTACT APRINDERE .ON" (PUS)
FIG. 6F . 9 BOBINĂ RUPTOR CU TENSIUNE .+"
FIG. 6F . 10 BOBINĂ RUPTOR CU TENSIUNE .-"
REZISTENȚĂ EXTERNĂ
CONTACT
APRINDERE
MODUL
ÎNALTĂ
R
3
R
2
TR
ON
R
5
P
R
1
MODUL
BOBINĂ APRINDERE
P
R
1
R
2
TR
R
3
ON
R
5
(+)
(.)
REZISTENȚĂ EXTERNĂ
MODUL
CONTACT
APRINDERE
BOBINĂ
APRINDERE
.
+
R
2
R
1
P
R
3
OFF
R
5
REZISTENȚĂ
EXTERNĂ