6F.4 MOTORUL( Sistemul de aprindere)
2. Circuitul de înaltă tensiune (secundar)
Pentru întreruperea curentului în circuitul primar s-a adoptat soluția de aprindere tranzistorizată(electronică).
Distribuitorul conține un generator de semnal care distribuie semnalul de comandă a tranzistoarelor. Neavând
piese mecanice în mișcare, nu mai apar defecțiunile datorate contactelor.
(1) Rotor ruptor (sau generator)
Prin rotirea rotorului ruptorului în distribuitor se
induce tensiune alternativă în bobina ruptorului
datorită variației fluxului magnetic. Această
tensiune activează circuitul de comandă a
tranzistoarelor care realizează intermitența
curentului în circuitul primar.
Sistemul de generare a semnalului de aprindere
se compune din rotor ce se rotește odată cu axul
distribuitorului, fiind montat pe acesta, bobină și
magnet montate pe placa fixă.
Când rotorul nu se rotește, nu există variație a
fluxului magnetic care să genereze tensiune
alternativă în bobina ruptorului. Când se rotește
apare tensiune alternativă (semnal aprindere).
În succesiunea A B C din fig. 6F . 7, întrefierul
variază datorită rotirii rotorului determinând
variația fluxului magnetic în bobină. De la
aceasta se culege la borne o tensiune alternativă
corespunzătoare variației fluxului magnetic.
Deci tensiunea este generată în sensul în care
variază fluxul magnetic. Astfel, aceasta schimbă
polaritatea când dintele rotorului se apropie de
bobină (când fluxul magnetic crește datorită
micșorării întrefierului, vezi fig. 6F . 7 A ), și
când se îndepărtează de aceasta (când fluxul
magnetic scade datorită măririi întrefierului vezi
fig. 6F . 7 C ).
Astfel apare tensiunea alternativă.
Creșterea frecvenței de variere a fluxului mag-
netic implică creșterea valorii tensiunii generate.
În momentul în care dinții rotorului ajung în
poziție simetrică față de centrul bobinei (fig. 6F
. 7 B ), atât fluxul magnetic cât și tensiunea
produsă ajung în .O", iar înainte de sau după
asta ( A , C ) devin maxime, maxime care cresc
odată cu creșterea turției motorului.
FIG. 6F . 6 ROTOR șI BOBINĂ RUPTOR
FIG. 6F . 7 SISTEMUL DE GENERARE A SEMNALULUI DE
APRINDERE
CÂND DINTELE
AJUNGE ÎN DREPTUL MAGNETULUI
MAGNET
ROTOR
BOBINĂ RUPTOR
C
B
A
BOBINĂ
(NIVEL IEșIRE MARE)
SUPORT
(NIVEL IEșIRE MARE)
(SEMNAL APRINDERE)
ROTOR RUPTOR
MAGNET