6E.26 MOTORUL( Carburatorul)
INSPECTARE
Nivel plutitor
Se pune plutitorul pe corpul superior și se înclină treptat
din poziția verticală până când plutitorul atinge poantoul.
Se verifică față de valoarea specificată.
Distanța de reglaj a plutitorului(mm)
17,2
ATENȚIE
Se măsoară fără ca plutitorul să atingă poantoul.
FIG. 6E . 29 MĂSURAREA NIVEL PLUTITOR
Deschidere șoc
1. Cu levierul apăsat, se astupă cu mâna furtunul de
vacuum și se verifică revenirea levierului în poziția
originală(1ś2 mm din revenire se face datorită forței
de revenire a membranei).
2. Se verifică dacă levierul revine rapid la luarea mâinii
de pe furtunul de vacuum.
FIG. 6E . 30 VERIFICARE MEMBRANĂ
3. Se aplică un vacuum de 400 mmHg sau mai mare
asupra membranei de deschidere a șocului prin
conectarea la pompa de vacuum.
4. În această stare, se verifică interstițiul la clapeta de
1,8
2,3
poz. 1
poz. 2
Interstițiu clapetă de șoc(mm)
FIG. 6E . 31 VERIFICARE MEMBRANĂ DESCHIDERE
șOC(POZ. 1)
șoc(Fig. A).
DISTANȚA DE LA PLANUL B
LA PLANUL DE JOS AL PLUTITORULUI
17.2
1
1. PLUTITOR
1. DESCHIZĂTOR șOC
2. LEVIER
1
2
A