6E.14 MOTORUL( Carburatorul)
FUNCȚIONAREA șOCULUI AUTOMAT
Pornirea la temperatură joasă
Termoelementul(ceară) se contractă la temperatură joasă iar levierul camă se rotește spre partea de joasă temperatură
datorită forței arcului, presând pe cama clapetei de accelerație pentru a obține cea mai adecvată deschidere a clapetei.
Pe măsură ce pinionul(care are axul comun cu clapeta de șoc) se mișcă pe sectorul dințat, clapeta de șoc se închide
datorită rotirii pinionului prin forța arcului 1.
FIG. 6E . 17 FUNCȚIONAREA șOCULUI AUTOMAT
1. ARC
2. PINION
3. LEVIER CAMĂ
4. ARC READUCERE LEVIER CAMĂ
5. LEVIER CLAPETĂ ACCELERAȚIE
6. LICHID RĂCIRE
7. TERMOELEMENT(CEARĂ)
8. ANSAMBLU DESCHIDERE șOC
9. DEPRESIUNE GALERIE ADMISIE (2)
10. CLAPETĂ șOC
11. LEVIER DESCHIDERE
12. DEPRESIUNE GALERIE ADMISIE (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Electrovalva
FIG. 6E . 16 ELECTROVALVĂ
La tăierea contactului motor, datorită inerției, motorul continuă să se rotească, absorbind amestec combustibil. Deși
în această situație nu mai apar scântei, amestecul combustibil continuă să ardă datorită temperaturii ridicate din
camera de ardere, având ca rezultat o mișcare iregulată a motorului. Pentru a împiedica această situație, electrovalva
închide circuitul de progresiune pentru a întrerupe alimentarea cu amestec combustibil după tăierea contactului. La
pornirea motorului, electrovalva este alimentată și deschide circuitul.
PASAJ AMESTEC PROGRESIUNE
ELECTROVALVĂ