MOTORUL (Carburatorul) 6E.13
Circuitul frânei de motor
În cazul decelerării, supapa C.V(frână de motor) lucrează în momentul în care membrana este întinsă datorită
depresiunii mari create în galeria de admisie. În acest timp, benzina din camera de nivel constant este dozată prin
jiclorul de frână de motor și amestecată cu aerul dozat de jiclorul de aer pentru frână de motor. Amestecul este dozat
prin jiclorul de amestec pentru frână de motor și apoi absorbit în galeria de admisie.
Circuitul compensator la cald la mers în gol
Cînd benzina intra în carburator la o temperatură ridicată, se vaporizează, având ca rezultat o îmbogățire a amestecului
combustibil și deci o funcționare instabilă a motorului. În scopul menținerii raportului de amestec adecvat, supapa
bimetal se deschide la temperaturi ridicate pentru a permite suplimentarea cantității de aer în galeria de admisie.
FIG. 6E . 14 FUNCȚIONARE CIRCUIT FRÂNĂ DE MOTOR
FIG. 6E . 15 FUNCȚIONAREA COMPENSATORULUI LA MERS ÎN GOL LA CALD
1. SUPAPĂ FRÂNĂ DE MOTOR
2. MEMBRANĂ
3. JICLOR BENZINĂ FRÂNĂ DE MOTOR
4. JICLOR AER FRÂNĂ DE MOTOR
5. JICLOR AMESTEC FRÂNĂ DE MOTOR
6. PRIZĂ DE VACUUM
1
2
3
4
5
6
1. HIC (COMPENSATOR LA MERS ÎN GOL LA CALD)
1