MOTORUL (Carburatorul) 6E.5
Amestecarea benzinei cu aerul prin emulsionare
Un amestec mai bun aer-benzină se obține printr-o mai
bună amestecare a benzinei și aerului. În fig. alăturată,
este arătat principiul emulsionării. Atât un amestec mai
bun cât și o absorție mai ușoară se realizează prin
adăugarea unui tub de alimentare cu aer pe tubul de
absorție a benzinei. Acest procedeu se numește
emulsionare.
Reglarea benzinei și aerului de către clapetă
FIG. 6E . 4 PRINCIPIUL EMULSIONĂRII
FIG. 6E . 5 REGLAJUL CANTITĂȚILOR DE BENZINĂ șI AER
În general, cantitățile de benzină și de aer livrate motorului sunt controlate de clapeta de șoc și de cea de accelerație.
Clapeta de accelerație aflată la partea inferioară a tubului Venturi(difuzor) controlează depresiunea(vacuumul) din
tub prin modificarea poziției, și deci cantitatea de benzină absorbită prin ajutajul principal.
Clapeta de șoc aflată la partea superioară a tubului Venturi(difuzorului) controlează cantitatea de aer.
În figura(a) datorită depresiunii mari din difuzor creată de debitul mare de aer, prin ajutajul principal trece o cantitate
mare de benzină.
În figura (b) clapeta de accelerație fiind închisă, debitul de aer are cea mai mare viteză până în corpul carburatorului
realizând pulverizarea benzinei de la orificiul de mers în gol.
În figura (c) apare clapeta de șoc închisă. Depresiunea de după difuzor este crescută datorită limitării debitului de
aer la intrare, și astfel este pulverizată o mare cantitate de benzină prin fiecare ajutaj. Amestecul, în acest caz, este
foarte bogat.
AER
EMULSIE
BENZINĂ
CLAPETĂ șOC
DIFUZOR MIC
AJUTAJ
PRINCIPAL
CLAPETĂ
ACCELERAȚIE
ORIFICIU
MERS ÎN GOL
(A) CLAPETĂ ACCELERAȚIE DESCHISĂ
MAXIM
(B) CLAPETĂ ACCELERAȚIE PARȚIAL
DESCHISĂ
(C) CLAPETĂ șOC ÎNCHISĂ