MOTORUL(Sistemul de alimentare) 6D.3
SERVICE PE VEHICUL
La țevile curbe, se înfige furtunul până la începutul
curburii sau până ce trece cu 20ś30mm de margine.
Pe țevile drepte, se înfive furtunul cu 25ś30mm peste
maginea țevii.
SE STRÂNGE COLIERUL LA 3ś7MM DE LA CAPĂTUL FURTUNULUI.
FILTRUL DE BENZINĂ
Demontare
1. Se deconectează borna .." de la baterie.
2. Se scoate bușonul rezervorului și se pune la loc după
ieșirea vaporilor din rezervor.
3. Se suspendă vehiculul.
4. Se pune un recipient sub filtrul de benzină.
5. Se demontează filtrul din suport.
20ś30MM
SE STRÂNGE COLIERUL LA 3ś7MM DE
LA CAPĂTUL FURTUNULUI.
25ś30MM
COLIER
ATENȚIE
La inspectarea sistemului de alimentare, trebuie
avute în vedere următoarele măsuri de
prevedere:
. Se deconectează borna ... de la baterie.
. Nu se fumează.
. Se plasează semne cu .NO SMOKING"
.FUMATUL INTERZIS..
. Se va avea la-ndemână un extinctor cu CO
2
.
. Se va lucra într-un loc bine ventilat și fără
surse de foc.
. Se folosesc ochelari de protecție.
. Se desface bușonul rezervorului și se pune
la loc după ce ies vaporii de benzină.
. Depresurizarea sistemului se va face lent
pentru a nu împroșca vapori de benzină
datorită presiunii existente în sistem după
oprirea motorului.
. Conectarea furtunelor depinde de tipul
ștuțurilor. Se va conecta furtunul adecvat așa
cum se vede în figura de mai jos.
Pe țevi scurte, se înfige furtunul până la îmbinare.
Pe țevi ca în figura de mai jos, se înfige furtunul până
la umărul de pe țeavă.
SE STRÂNGE COLIERUL LA 3ś7MM DE
LA CAPĂTUL FURTUNULUI.
3~7MM
COLIER
șTUȚ
FURTUN
SE STRÂNGE COLIERUL LA 3ś7MM DE
LA CAPĂTUL FURTUNULUI.
3~7MM