6D.2 MOTORUL(Sistemul de alimentare)
SISTEMUL DE ALIMENTARE
Principalele componente ale sistemului de alimentare sunt rezervorul, pompa, filtrul și indicatorul de nivel plus cele
3 linii (tur, retur, linia de vapori). Pentru vaporii de combustibil, vezi 1H .SISTEMUL DE CONTROL A EMISIILOR.
din acest manual.
DESCRIERE GENERALĂ
FIG. 6D . 1 SISTEMUL DE ALIMENTARE
Pompa de benzină
Este folosită o pompă cu membrană, acționată de un
excentric aflat în carcasa distribuitorului.
FIG. 6D . 2 POMPA DE BENZINĂ
1. REZERVOR
2. FILTRU BENZINĂ
3. ȚEAVĂ TUR
4. ȚEAVĂ RETUR
5. POMPĂ BENZINĂ
1
2
4
3
5