MOTORUL(Sistemul de răcire) 6C–9
6. Se scoate pompa de apă
Montare
1. Se montează o garnitură de pompă nouă pe blocul
motor.
2. Se montează pompa de apă pe blocul motor.
1,0 ś 1,3
Cuplul de strângere pentru
șuruburi și piulițe(kgf•m)
3. Se montează întinzătorul de curea, cureaua de
distribuție și capacul exterior al curelei de distribuție.
ATENȚIE
• Se va acorda atenție specială la montarea
întinzătorului de curea și curelei. Vezi pagina
33 din acest manual.
• Strângeți fiecare șurub și piuliță la cuplul
specificat.
Inspectare
ATENȚIE
Nu se dezasamblează pompa de apă.
Dacă trebuie ceva reparat la pompă, se va
înlocui cu una nouă.
Fig. 6C – 18 FULIE POMPĂ DE APĂ
1. POMPĂ DE APĂ
2. CUREA DISTRIBUȚIE
3. FULIE POMPĂ DE APĂ
1
2
3
Se rotește pompa de apă cu mâna pentru a verifica dacă
funcționează ușor. Dacă nu funcționează ușor și lin sau
face zgomot anormal se va înlocui.
Fig. 6C – 19 VERIFICARE POMPĂ DE APĂ
4. Se conectează terminalul „–" la baterie.
5. Se umple sistemul.
6. După montare, se verifică fiecare parte pentru
pierderi.