6C–8 MOTORUL(Sistemul de răcire)
RADIATOR
Demontare
1. Se deconectează terminalul „–" de la baterie.
2. Se demontează furtunul inferior al radiatorului și se
golește lichidul de răcire.
3. Se deconectează conetorul ventilatorului de răcire.
4. Se demontează furtunele de la radiator.
5. Se demontează radiatorul.
Inspectare
Se verifică radiatorul pentru pierderi sau deteriorări, dacă
există.
Se curăță
Se curăță fața radiatorului.
POMPĂ DE APĂ
Demontare
1. Se deconectează terminalul „–" de la baterie.
2. Se golește lichidul de răcire.
3. Se demontează fulia arborelui cotit.
4. Se demontează capacul exterior al curelei de
distribuție.
Montare
Se parcurg invers procedurile de la demontare.
ATENȚIE
• Pentru umplerea sistemului vezi pag. 6C-5
„Lichid de răcire".
• Se verifică pierderile la îmbinări.
Fig. 6C – 15 CURĂȚIRE RADIATOR
Fig. 6C – 17
5. Se demontează întinzătorul și cureaua de distribuție.
Fig. 6C – 16 CAPAC EXTERIOR CUREA DE
DISTRIBUȚIE
1. ÎNTINZĂTOR
2. șURUB ÎNTINZĂTOR
1
2
Montare
1. Se montează termostatul în carcasa sa având
supapa de aerisire spre fața motorului.
2. Se montează o garnitură nouă la carcasă.
3. Se umple circuitul.
1. TERMOSTAT
2. TERMOMETRU
3. ÎNCĂLZITOR
3
2
1
Fig. 6C – 14 VERIFICARE TERMOSTAT