MOTORUL(Sistemul de răcire) 6C–7
2. Cu bușonul demontat, se rulează motorul în gol până
când furtunul superior al radiatorului devine fierbinte
datorită lichidului de răcire ce circulă prin termostatul
deschis.
3. Se oprește motorul și se desface furtunul inferior al
radiatorului pentru a se goli lichidul de răcire.
4. Se montează la loc furtunul inferior la radiator și se
umple sistemul cu apă. Se rulează motorul în gol
până furtunul superior al radiatorului devine fierbinte.
5. Se repetă acești pași de 3 sau 4 ori până când lichidul
de răcire devine incolor.
6. Se curăță în interior rezervorul cu apă și săpun. Se
clătește bine cu apă și se golește. Se montează
rezervorul și furtunul.
7. Se toarnă amestecul 50% apă - antigel în radiator și
în rezervor (se umple radiatorul până la baza gâtului
de umplere și rezervorul până la reperul „FULL").
După umplere, se aliniază bușonul rezervorului cu
săgeata de pe rezervor.
8. Se rulează motorul, cu bușonul demontat, până se
încinge furtunul superior al radiatorului.
9. Cu motorul mergând în gol, se completează cu lichid
de răcire în radiator până când nivelul ajunge la gâtul
de umplere. Se montează bușonul radiatorului,
urmărind alinierea urechilor lui cu furtunul
rezervorului.
SERVICE PE VEHICUL
ATENȚIE
Înaintea dezasamblării sistemului de răcire, se va
verifica lichidul de răcire să fie rece, și cablul
demontat de la baterie.
GOLIRE
1. Se scoate bușonul radiatorului.
2. Se deconectează furtunul inferior al radiatorului și se
golește lichidul de răcire.
3. După golire, se montează la loc furtunul și se strânge
bine colierul.
4. Vezi pag. 75 pentru umplere.
FURTUNE șI ȚEVI DIN SISTEMUL DE
RĂCIRE
Demontare
1. Se golește sistemul.
2. Pentru a demonta aceste țevi și furtune, se slăbesc
șuruburile tuturor colierelor și se scot.
Montare
Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se va
avea grijă de următoarele:
• Strângerea suficientă a șuruburilor colierelor.
• Vezi pag. 75 pentru umplere.
TERMOSTAT
Demontare
1. Se golește sistemul
2. Se demontează capacul termostatului de la carcasă,
care este montată între galeria de admisie și
distribuitor.
Fig. 6C – 12 DEMONTARE TERMOSTAT
1. DISTRIBUITOR
2. CARCASĂ TERMOSTAT
3. TERMOSTAT
1
2
3
Inspectare
1. Asigurați-vă că supapa de aerisire este curată(dacă
supapa este înfundată, motorul are tendința de
supraîncălzire).
Fig. 6C – 13 SUPAPA DE AERISIRE A
TERMOSTATULUI
1. SUPAPĂ DE AERISIRE
1
2. Se verifică scaunul supapei pentru corpuri străine
care pot cauza o așezare necorespunzătoare.
3. Se verifică deschiderea termostatului astfel:
• Se imersează termostatul în apă, și se încălzește
apă gradat.
• Se verifică începerea deschiderii să aibă loc la
temperatura specificată.
• Dacă deschiderea începe la o temperatură mult
peste sau sub cea specificată, termostatul trebuie
înlocuit cu unul nou, deoarece altfel ar apare
tendințele de supraîncălzire sau răcire excesivă.