MOTORUL(Sistemul de răcire) 6C–5
82
95
> 8 la 95°C
Temperatura la care supapa
începe să se deschidă(°C)
Temperatura la care supapa
este complet deschisă(°C)
Cursa supapei(mm)
Caracteristici funcționale termostat(±1,5°C)
Fig 6C – 9 FUNCȚIONARE SUPAPĂ DE AERISIRE
(1) CÂND SĂ DESCHIDĂ (2) CÂND SĂ ÎNCHIDĂ
LICHID
DE RĂCIRE
TERMOSTAT
LICHID
DE RĂCIRE
SUPAPĂ
SPRE MOTOR
SPRE MOTOR
AER
1
Fig. 6C – 8 Funcționare termostat
CARCASĂ
CEARĂ
CEARĂ
AX
DESCHIS
DEPANARE
Cauză probabilă
Manifestare
Remediu
• Se verifică nivelul și se completează
• Se înlocuiește
• Se înlocuiește
• Se curăță sau repară
• Se repară
• Se verifică sau înlocuiește
• Se înlocuiește
• Se reglează
• Se înlocuiește
• Se reglează
• Se reglează sau înlocuiește
Motor supraîncălzit
• Lipsă lichid de răcire
• Funcționare defectuoasă termostat
• Funcționare defectuoasă pompă de apă
• Ștuț radiator înfundat
• Pierderi de lichid de răcire
• Termocontact ventilator defect
• Radiator înfundat
• Reglare defectuoasă a distribuției
• Funcționare defectuoasă bușon radiator
• Frâne dereglate
• Patinare ambreiaj
INSPECTARE șI ÎNTREȚINERE
LICHID DE RĂCIRE
Sistemul de refacere a lichidului de răcire este standard.
Lichidul de răcire din radiator se dilată cu creșterea
temperaturii, iar surplusul este colectat în rezervor. Când
sistemul se răcește, lichidul de răcire este tras înapoi în
radiator. Raportul de amestec al antigelului depinde de
cea mai scăzută temperatură a zonei geografice.
ATENȚIE
Pe lângă efectul de protecție la îngheț, lichidul
de răcire este și un bun element anti-coroziune
și un inhibitor al efectului de spumare. Pentru
un randament bun al lichidului de răcire se va
menține concentrația acestuia conform valorilor
din tabelul ce urmează.