MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.39
Limita de deformare (mm)
Planeitatea standard (mm)
0,05
0,03
Fig. 6B.107 MĂSURARE DEFORMARE VOLANT
Bloc motor
Măsurarea deformării suprafeței de așezare a
garniturii (planeitate)
Se măsoară în 6 locuri diferite folosind lera și rigla
dreaptă după aceeași metodă ca la chiulasă. Se
șlefuiește și se repară, dacă deformarea, săgeată sau
torsionare depășește limita. Dacă șlefuirea înseamnă
mai mult de 0,15mm, se va înlocui cu unul nou.
Se va da atenție planeității suprafeței dintre camerele
de ardere.
Fig. 6B.108 MĂSURARE PLANEITATE
Montare
Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se va
avea grijă de :
. ungerea cu ulei de motor a șanțului cuzinetului cu
guler, și se va plasa (șanțul) în partea exterioară a
palierului.
. Se montează semicuzinetul cu orificiu de ungere la
blocul motor, iar cel fără orificiu de ungere la capacul
de cuzinet.
Fig. 6B.109 MONTARE CUZINET CU GULER
1. CUZINET CU GULER 2. CANAL DE UNGERE
1
2
Fig. 6B.110 MONTARE CUZINET
1. BLOC MOTOR
2. CUZINET PALIER
3. ORIFICIU DE UNGERE
1
2
3
Cuplu de strângere (kgf.m)
5,5 ś 6,0
. ungerea cu ulei de motor a suprafeței interioare a
cuzinetului, a suprafeței palierului arborelui cotit
înainte de montarea cuzinetului.
. Pe capacele cuzineților de palier sunt marcate în
ordine numerele de la 1 la 3. Se vor strânge în ordine,
la cuplul specificat, având săgeata îndreptată spre
partea fuliei arborelui cotit.