MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.37
Demontare
1. Se demontează motorul de pe caroserie.
2. Ansamblu cutie de viteze.
3. Suport alternator, fulie arbore cotit, curea de
distribuție
4. Chiulasă
5. Baie de ulei și sorb
6. Pistoane și biele
7. Capac cuzinet palier și arbore cotit
Inspectare
Uzură arbore cotit
Se măsoară uzura la palierul central cu un comparator
cu ceas și bloc de sprijin prin rotirea arborelui cotit. Dacă
uzura depășește limita, se înlocuiește arborele cotit.
0,03
Limita de uzură(mm)
ATENȚIE
Pentru a măsura uzura, se rotește arborele cotit
o dată pentru poziționarea comparatorului pe
palier, și se citesc valorile reținându-se 1/2 din
valoarea maximă citită.
5,5 ś 6,0
Cuplu de strângere șurub
capac cuzinet palier(kgf.m)
Joc axial arbore
cotit(mm)
Standard
0,11 ś 0,31
Limită
0,4
Jocul axial al arborelui cotit
Se montează cuzineții (de palier și axial) și se strâng
șuruburile capacelor la cuplurile specificate, și apoi se
măsoară jocul axial al arborelui cotit. Dacă valoarea
măsurată este peste limită, se înlocuiește cuzinetul cu
umăr cu unul standard sau cu unul de mărime imediat
superioară.
Fig. 6B.100 MĂSURAREA SĂGEȚII ARBORELUI
COTIT
1. CUZINET AXIAL
1
Fig. 6B.-101 CUZINET AXIAL
Fig. 6B.102 MĂSURARE JOC AXIAL
ARBORE COTIT
Ovalitate și conicitate (uzură inegală) a palierelor
Se măsoară fluctuațiile diametrelor palierelor pe direcțiile
axială și perpendiculară ale arborelui cotit și se confirmă
eventuală uzură inegală. Dacă se găsește o uzură
serioasă, sau dacă abaterile sunt peste limită se
înlocuiește arborele cotit sau se repară prin prelucrare
mecanică.
Limita de ovalitate și de conicitate(mm) 0,01