6B.32 MOTORUL(Sistemul mecanic)
Montare
1. Se aplică ulei de motor pe piston, segmenți, pereții
cilindrilor, cuzineți, bolțuri de pistoane și pe
manetoane.
2. La montarea bielelor și pistoanelor, se montează
furtune de protejare pe șuruburile bielelor.
3. Se introduce pistonul în cilindru cu săgeata indicând
spre fulia arborelui cotit.
Fig. 6B.88 MARCAJE PE CAPETELE
PISTOANELOR
4. Se comprimă segmenții cu dispozitivul de comprimat
segmeți, se așează dispozitivul de comprimat
segmenți pe cilindru și se introduce capul pistonului
în cilindru prin lovirea ușoară a pistonului.
1. PARTEA FULIEI ARBORELUI COTIT 2. PARTEA VOLANTULUI
2
1
Asamblare
Se parcurg invers procedurile de la demontare. Se va
avea grijă de următoarele:
1. la asamblarea bielă piston.
. se montează captul mic al bielei și pistonul pe bolțul
pistonului și se fixează cu siguranțe circulare.
Direcțiile de montare sunt marcate pe capul
pistonului, o săgeată și gaura de ungere pe bielă.(vezi
figura de mai jos)
1. PISTON
2. SĂGEATĂ
3. BIELĂ
4. GAURĂ DE UNGERE(SPRE
PARTEA ADMISIEI)
1
2
3
4
Fig. 6B.86 POZIȚIA șI MARCAJUL PISTONULUI
1. SEGMENT 1
2. SEGMENT 2
3.SEGMENT DE
UNGERE.
1
2
3
MARCAJ
R
. Există marcat un .R" pe fața superioară a
segmentului nr. 2 așa cum apare în Fig. 6B.86.
La montarea pe piston se va așeza cu partea
marcată în sus.
. Segmenții nr.1 și nr.2 au grosimi diferite, cât și
forma și culoarea zonei de contact cu cilindrul.
Pentru identificare, consultați Fig. 6B.86.
. La montarea segmentului de ungere, se introduce
mai întâi distanțorul și apoi cele două inele racloare.
3. Se montează cei trei segmenți poziționându-le fantele
ca în Fig. 6B.85.
Fig. 6B.87 POZIȚIILE FANTELOR SEGMENȚILOR
1. MARCAJ
2. FANTĂ SEGMENT NR.1
3. FANTĂ SEGMENT NR.2
4. FANTĂ SEGMENT UNGERE(INEL RACLOR
SUPERIOR)
5. PARTEA ADMISIEI
6. PARTEA EVACUĂRII
7. 45°
8. FANTĂ DISTANȚOR SEGMENT UNGERE
9. FANTĂ SEGMENT UNGERE(INEL RACLOR INFERIOR)
6 8
9
7
5
4
3
2
1
7
7
7
SPRE FULIA ARBORELUI COTIT
Fig. 6B-85 ASAMBLAREA BIELEI șI PISTONULUI