MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.31
. Se pregătește, prin tăiere o lamelă de plastic la o
lungime egală cu lățimea cuzinetului și se plasează
axial pe maneton, fără a astupa gaura de ungere.
. Se montează cuzinetul bielei și capacul și se strânge
la cuplul specificat. În tot acest timp nu se va roti deloc
arborele cotit.
Cuplul de strângere a
capacului cuzinetului (kgf .m)
3,1 ś 3,5
. Se demontează capacul, și se măsoară lățimea
lamelei de plastic pe scala gradată de pe carcasa
cutiei cu lamele. Această măsurătoare trebuie
efectuată la partea cea mai lată a zonei comprimate
dându-se atenție și valorilor măsurate la ambele
capete ale lamelei.
Jocul de ungere a
cuzinetului (mm)
Standard
0,020 ś 0,040
Limită
0,065
Dacă jocul depășește limita se va înlocui cuzinetul.
Mărime
Standard
Mărime cuzinet
Diametru exterior maneton(mm)
37,982ś38,000
1. LAMELĂ DE PLASTIC
2. SCALĂ
2
1
Fig. 6B-83 MĂSURARE SĂGEATĂ, TORSIONARE
Jocul la cuzineți
Se verifică suprafețele cuzinețiIor pentru urme de
deteriorare, topire, ardere, etc. și se va observa urma
de contact. Cuzineții găsiți cu defecte în urma verificării
trebuie înlocuiți.
. Se măsoară jocul de ungere a cuzinetului folosind o
lamelă de plastic.
ATENȚIE
Cuzineții nu se repară prin prelucrare
mecanică abrazivă nici cu hârtie abrazivă și
nici pe mașini unelte.
DISPOZITIV DE VERIFICAT
BIELE
100MM
100MM
Limită
0,05(la 100mm)
0,10(la 100mm)
Măsurare
Săgeată
Torsionare
Fig. 6B-82 MĂSURAREA JOCULUI AXIAL LA
CAPĂTUL MARE AL BIELEI
Săgeata, torsionarea
Se verifică săgeata și torsionarea bielei pe dispozitivul
de verificat biele, și dacă limita este depășită se
înlocuiește.
Fig. 6B-84 MĂSURARE JOC DE UNGERE A
CUZINETULUI DE BIELĂ