6B.30 MOTORUL(Sistemul mecanic)
Bolț piston
Se măsoară jocul dintre bolțul de piston și bosajul
pistonului, iar dacă rezultatul măsurătorii este peste stan-
dard se înlocuiește bolțul de piston.
Biele
. Joc axial la capătul mare
Se verifică jocul axial la capătul mare al bielei, având
biela montată pe arborele cotit în mod normal. Dacă
jocul măsurat este peste limită sau dacă este
descoperită vreo stricăciune la una din suprafețele
axiale de la ambele capete, atunci biela respectivă
sau arborele cotit trebuie înlocuite.
Jocul segmentului în canal
Se curăță depunerile din canal înaintea montării
segmentului, și se măsoară jocul între segment și canal
cu lera.
Dacă valoarea măsurată depășește limita, se înlocuiește
pistonul.
Fanta segmentului
Pentru a se măsura fanta la segment se introduce
segmentul în cilindru până la poziția de punct mort infe-
rior, iar apoi folosind o leră se măsoară fanta.
Dacă fanta este mai mare decât limita admisă, se
înlocuiesc segmenții.
Limită
0,10
0,10
Jocul
segmentului în
canal(mm)
Segment
Segment 1
Segment 2
Segment
de ungere
Standard
0,02 ś 0,06
0,02 ś 0,06
0,06 ś 0,1
FIG. 6B . 79 MĂSURARE CANAL SEGMENT
ATENȚIE
Se vor curăța cilindrii înainte de introducerea
segmenților.
Limită
0,7
0,7
1,8
Fanta
segment(mm)
Segment
Segment 1
Segment 2
Segment
de ungere
Standard
0,15 ś 0,30
0,1 ś 0,3
0,2 ś 0,7
Măsurare
Diametru exterior bolț piston
Diametru interior bosaj piston
Joc bolț piston
Standard
15,995 ś 16,00
16,006 ś 16,014
0,006 ś 0,019
FIG. 6B . 81 MĂSURARE BOLȚ PISTON
Joc axial la capătul mare
al bielei(mm)
Standard
0,10 ś 0,20
Limită
0,35
1. SEGMENT
2. LERĂ
1
2
1. BLOC MOTOR
2. LERĂ
3. SEGMENT
2
1
3
4
FIG. 6B . 80 MĂSURARE FANTĂ SEGMENT