MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.27
Chiulasa
Se ung prezoanele chiulasei cu ulei de motor, și se
strâng la cuplul specificat, în ordinea arătată în figură.
. Se va strânge fulia arborelui cotit la cuplul specificat,
folosind dispozitivul special(de imobilizare a
arborelui).
FIG. 6B . 70 INTRODUCEREA SIGURANȚELOR
SUPAPEI
1. DISP. DE MONTAT SUPAPE
2. PENSETĂ
3. SIGURANȚE SUPAPĂ
1
2
3
FIG. 6B . 71 MONTARE ARBORE CU CAME
10. Se ung cu ulei de motor culbutorii și axel
culbutorilor, și se montează culbutorii, arcurile și
axele culbutorilor. Axele culbutorilor pentru
supapele de admisie și evacuare sunt identice, dar
diferă direcțiile de montare.
FIG. 6B . 72 DIRECȚIILE DE MONTARE PENTRU
AXELE CULBUTORILOR
Montare
Se face în ordinea inversă a demontării. Se va avea grijă
de următoarele :
Chiulasa și garnitura de chiulasă
Se va înlocui garnitura de chiulasă veche cu una nouă
după ce se confirmă potrivirea orificiilor de ulei. Orificiul
de ulei de pe garnitura de chiulasă se află spre partea
fuliei arborelui cotit.
FIG. 6B . 73 MONTAREA GARNITURII DE
CHIULASĂ
ORIFICIU DE ULEI
Cuplul de strângere a
prezoanelor chiulasei (kgf.m)
6,5 ś 7,0
1
3
2
4
5
6
7
8
FIG. 6B . 74 SECVENȚA DE STRÂNGERE A
PREZOANELOR CHIULASEI