6B.22 MOTORUL(Sistemul mecanic)
Ghidul de supapă
Se măsoară diametrul cozii de supapă și diametru
ghidului (cel puțin într-un loc pe lungime), și se
calculează jocul între coadă și ghid
5,465 ś 5,480
5,440 ś 5,455
5,500 ś 5,512
5,500 ś 5,512
0,020 ś 0,047
0,045 ś 0,072
Diametru coadă
supapă(mm)
Diametru interior
ghid supapă(mm)
Jocul între coadă și
ghid(mm)
IN
EX
IN
EX
IN
EX
.
.
5,53
5,53
0,07
0,09
Dimensiune
Standard Limită
FIG. 6B . 54 MĂSURAREA DIAMETRULUI COZII
DE SUPAPĂ șI DIAMETRULUI INTE-
RIOR AL GHIDULUI
Jocul limită la vârful cozii
1 2 (mm)
IN
EX
0,14
0,18
FIG. 6B . 55 MĂSURAREA JOCULUI LA COADA
SUPAPEI
Supape
. Se îndepărtează depunerile de pe supape.
. Se verifică supapa sau coada pentru uzură, ardere,
încovoiere și se va înlocui dacă este cazul.
. Se verifică uzura fiecărui vârf de coadă de supapă.
În zona de contact a culbutorului cu coada de supapă
poate apare uzură neuniformă. Se repară suprafața
în limita a 0,5mm după caz, sau se înlocuiește dacă
trebuie prelucrată cu mai mult.
Suprafața vârfului cozii de
supapă(mm)
0,5 și mai puțin
1
2
FIG. 6B . 53 MĂSURARE DIAMETRU AX
CULBUTORI șI DIAMETRU
INTERIOR CULBUTOR
sau și una și alta, dacă diferența este peste limita dintre
diametru exterior și interior.
Dacă nu există micrometru de interior,se măsoară jocul
folosind un comparator prin mișcarea marginii cozii în
direcțiile 1 , 2 .
Se va înlocui supapa sau ghidul dacă valoarea măsurată
este peste limite.