6B.20 MOTORUL(Sistemul mecanic)
6. Se demontează dispozitivul de comprimat arcuri de
supape și apoi opritorul arcului și arcul de supapă.
7. Se scot supapele.
8. Se demontează simeringul supapei și scaunul arcului
de supapă.
9. Cu ciocanul și extractorul de ghiduri de supape se
va scoate ghidul de supapă dinspre camera de ardere
către direcția arcului de supapă.
Uzura palierelor arborelui cu came
Se măsoară diametrul exterior al fiecărui palier în 4 locuri
diferite și, folosind un micrometru de interior, se măsoară
diametrul interior al palierelor din chiulasă în 4 locuri.
Jocul în palier este dat de diferența dintre diametrul
palierului arborelui și cel al alezajului. Se va înlocui
arborele cu came(sau chiulasa, dacă este necesar) dacă
limitele nu se încadrează în cele specificate.
ATENȚIE!
Simeringul demontat se va înlocui.
Nu se va refolosi.
FIG. 6B . 46 DEMONTARE SIMERING SUPAPĂ
FIG. 6B . 47 DEMONTAREA GHIDULUI DE SUPAPĂ
1. EXTRACTOR GHID DE SUPAPĂ(09916 . 44910)
Limită
36,10
36,11
IN
EX
Înălțime a camei
(mm)
Dimensiunea
FIG. 6B . 48 MĂSURAREA ÎNĂLȚIMII CAMEI
0,03 și mai puțin
Limita de încovoiere(mm)
ATENȚIE!
Ghidul de supapă demontat trebuie înlocuit cu
unul nou de dimensiune mai mare.
Nu se va refolosi ghidul de supapă.
1. SIMERING SUPAPĂ
2. șURUBELNIȚĂ
3. SCAUN ARC SUPAPĂ
1
3
2
1
Inspectare
Uzura camelor
Se măsoară înălțimea camei folosind un micrometru, și
se va înlocui arborele cu came dacă valoarea măsurată
este mai mică decât limita specificată.
H
Standard
36,132
36,135
Măsurarea încovoierii arborelui cu came
Măsurarea încovoierii arborelui cu came se face folosind
comparatorul, și dacă valoarea măsurată este peste
limita specificată, arborele cu came se va înlocui.
FIG. 6B . 49 MĂSURAREA ÎNCOVOIERII ARBORELUI CU
CAME