MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.19
Dezasamblare
1. Se demontează carcasa distribuitorului și galeria de
evacuare pentru o mai ușoară dezasamblare.
2. Șurubul axului culbutorilor
3. Se demontează axele culbutorilor de admisie și de
evacuare, culbutorii și arcurile.
4. Se demontează arborele cu came din chiulasă.
FIG. 6B . 42 DEMONTARE AXE CULBUTORI
FIG. 6B . 43 DEMONTAREA ARBORELUI CU
CAME
FIG. 6B . 44 MONTARE DISPOZITIV DE
COMPRIMAT ARCURI DE SUPAPE
FIG. 6B . 45 DEMONTARE SIGURANȚĂ SUPAPĂ
1. DISPOZITIV DE COMPRIMAT ARCURI DE SUPAPE(09916 . 14510)
2. ADAPTOR DISPOZITIV DE COMPRIMAT ARCURI DE
SUPAPE(09916 . 48210)
1. PENSETĂ(09916 . 84510)
2. SIGURANȚĂ SUPAPĂ
FIG. 6B . 41 DEMONTAREA șURUBULUI
AXULUI CULBUTORILOR
1
1. ARBORE CU CAME
1
2
1
2
5. Se montează dispozitivul de comprimat arcuri de
supape, se comprimă arcurile supapelor și se
demontează siguranțele supapelor.