MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.13
Inspectare
. Se înlocuiește cureaua de distribuție dacă este
deteriorată sau uzată.
. Se verifică funcționarea lină a întinzătorului.
Montare
Se parcurg în sens invers etapele de la demontare. Se
va avea grijă de următoarele :
. Se vor strânge la mână șuruburile înaintea montării
întinzătorului.
. Oricare din cele două repere de pe roata de distribuție
trebuie să se suprapună cu cel de pe capacul inte-
ATENȚIE!
Nu se vor roti arborele cotit sau arborele cu came
cât timp cureaua de distribuție este demontată.
Pistoanele vor lovi în supape dacă arborele cotit
se va roti cu 30° sau mai mult față de reperele de
calare a distribuției.
FIG. 6B . 25 PIESELE DE PRINDERE A
ÎNTINZĂTORULUI
ATENȚIE!
Se va înlocui arcul întinzătorului cu unul nou.
FIG. 6B . 26 REPERE CALARE DISTRIBUȚIE
(ARBORELE CU CAME)
FIG. 6B . 27 REPERE DISTRIBUȚIE (PINION
DISTRIBUȚIE)
ATENȚIE!
Înaintea montării curelei de distribuție, se verifică
direcția săgeții de pe curea și se va monta astfel
încât să corespundă sensului de rotație.
1. ROATĂ DE DISTRIBUȚIE
2. REPER CALARE
3. CAPAC INTERIOR CUREA DISTRIBUȚIE
1. REPER POANSONAT PE SUPRAFAȚA POMPEI DE ULEI
2. REPER POANSONAT PE PINION
1
2
3
2
1
1. ÎNTINZĂTOR
2. șURUB ÎNTINZĂTOR
1
2
rior al curelei.
. Se rotește arborele cotit și potrivește reperul de pe
pinion în dreptul celui de pe suprafața pompei de ulei.
. Se aliniază reperele de pe roata de distribuție cu cele
de pe pinionul de distribuție și apoi se montează
cureaua de distribuție și se montează arcul întinzător.