MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.11
GALERIA DE EVACUARE
FIG. 6B . 20 GALERIA DE EVACUARE
Demontare
1. Se demontează conducta secundară de aer.
2. Se demontează capacul galeriei de evacuare.
3. Se demontează șuruburile începând de la galeria
centrală.
4. Se demontează galeria de evacuare de pe chiulasă.
Montare
Se parcurg în sens invers etapele de la demontare. Se
va avea grijă de următoarele :
. se verifică garnitura și dacă este deteriorată se
înlocuiește cu una nouă.
. se montează strângându-se la cuplul specificat.
MANETA DE SELECTARE A SURSEI DE
AER
FIG. 6B . 21 LEVIERUL DE SELECTARE A SURSEI
DE AER
Se selectează poziția levierului de selectare a sursei de
aer din poziția standard de 15°C la vară sau iarnă după
caz.
ATENȚIE!
Selectând levierul pe o poziție greșită poate duce
la un mers neregulat al motorului. Se va manevra
în funcție de temperatura ambiantă.
LEVIER
VARĂ
15°C
+
.
IARNĂ
1,8 ś 2,8
cuplul de strângere pentru
galeria de evacuare (kgf.m)
1
4
3
2
1. CONDUCTĂ SECUNDARĂ DE AER
2. CAPAC GALERIE DE EVACUARE
3. GALERIE DE EVACUARE
4. GARNITURĂ