MOTORUL(Sistemul mecanic) 6B.9
DISTRIBUITORUL
Dezasamblare
1. Se deconectează borna (.) de la baterie.
2. Se demontează distribuitorul din carcasă.
3. Se demontează pompa de benzină.
4. La demontarea carcasei distribuitorului, se va scurge
ceva ulei de motor, așa că se va plasa o cârpă sub
ea.
Montare
Se parcurg în sens invers pașii de la demontare. Se va
avea grijă la următoarele :
. se va folosi o garnitură nouă.
. se va regla distribuția, luând în considerare cele
spuse la service pe vehicul.
ATENȚIE!
În cazul motorului cald, acesta se aduce la
punctul în care pornește ventilatorul electric,
după care se oprește, iar după 20~30 minute se
trece la reglaj. Dar se recomandă să se facă
reglajul la rece.
1,5 ś 2,0
Cuplul de strângere a piuliței de
blocare(kgf.m)
ELEMENTUL DE FILTRARE A AERULUI
În carcasa filtrului de aer se află elementul filtrant care
este de tip uscat. Periodic se va verifica starea sa de
curățenie și se va curăți sau înlocui, după caz.
Înlocuirea elementului de filtrare
a aerului (în condiții normale
de mers)
la fiecare 20000km
FIG. 6B . 16 DEMONTAREA ELEMENTULUI
FILTRANT
1. ANSAMBLU FILTRU DE AER
2. ELEMENT FILTRANT
3. CAPAC FILTRU DE AER
4. GARNITURĂ
1
2
3
FIG. 6B . 17 DISTRIBUITORUL,
CARCASA DISTRIBUITORULUI
4