6B.6 MOTORUL(Sistemul mecanic)
SERVICE PE VEHICUL
VERIFICAREA PRESIUNII DE COMPRESIE
Se efectuează astfel:
1. Se încălzește motorul până la temperatura normală
de funcționare.
2. Se oprește motorul.
3. Se scot bujiile și fișele bujiilor din distribuitor.
4. Se demontează filtrul de aer.
5. Se introduce compresmetrul în orificiul unei bujii.
6. Se debreiază (pentru a ușura sarcina demarorului),
se apasă pedala de accelerație complet pentru a
deschide la maxim pedala de accelerație.
7. Se acționează motorul cu demarorul și se citește cea
mai mare presiune de pe compresmetru.
8. Pe parcursul verificării se va asigura o cât mai bună
etanșeitate a compresmetrului în orificiul bujiei.
FIG. 6B . 8 MONTAREA COMPRESMETRULUI
Standard
Limită
Diferențe între
cilindri
12,5
12 ś 13
1,0 sau mai
puțin
1. COMPRESMETRU(09915 . 64510)
VERIFICAREA VACUUMULUI REALIZAT DE
MOTOR
Vacuumul realizat în galeria de admisie este un bun
indicator al stării motorului, și se verifică după cum
urmează :
1. Se încălzește motorul până la temperatura normală
de funcționare.
2. Se oprește motorul, și se conectează vacuumetrul
la furtunul de vacuum sau la galeria de admisie.
3. Se rulează motorul la mers în gol, și în această
condiție de măsurare se citește indicația pe
vacuumetru.
4. După măsurare, se scoate vacuumetrul și se
conectează la loc furtunul de vacuum.
1. VACUUMETRU(09915 . 67310)
FIG. 6B . 9 CONECTAREA VACUUMETRULUI
Vacuum standard (mm Hg)
460 ± 20
Presiunea în
compresie
(kgf/Cm
2
)
300 ś 400rpm