MOTORUL(Descriere general
ă
și
diagnosticare) 6A–3
MĂSURI DE PREVEDERE LA VERIFICAREA
șI ÎNTREȚINEREA MOTORULUI
Pentru a preveni posibila deteriorare și pentru a
obține cel mai bun randament, se vor lua următoarele
măsuri de prevedere.
. Nu se va sprijini motorul cu cricul sub baia de ulei.
Datorită spațiului mic dintre baie și sorbul pompei de
ulei, sprijinind motorul cu cricul sub baia de ulei se
poate distruge sorbul prin contactul direct.
. Se deconectează cablul de la borna (.) a bateriei
pentru a lucra in siguranță la motor.
. La îndepărtarea filtrului de aer sau a galeriei de
admisie, se va acoperi cu un capac de protecție
admisia pentru a împiedica pătrunderea corpurilor
străine în motor. Dacă astfel de corpuri străine ajung
în cilindri prin galeria de admisie, pot provoca
deteriorări serioase ale motorului în timpul
funcționării.
MĂSURI DE PREVEDERE LA VERIFICAREA
șI ÎNTREȚINEREA SISTEMULUI DE
ALIMENTARE
. Se va lucra într-un mediu bine ventilat și fără surse
de foc. Fumatul nu este permis.
. La strângerea șuruburilor de la filtrul de benzină,
garnitura se va înlocui cu una nouă și se va strânge
la cuplul specificat.
. La strângerea piuliței conice a conductei de benzină,
se va strânge mai întâi la mână și apoi la cuplul
specificat.
. Metodele de conectare a furtunelor de benzină
depind de tipul ștuțurilor. Consultați metodele arătate
în figură.
. Înainte de a aplica următoarele proceduri se va
verifica sistemul de alimentare pentru pierderi de
benzină.
. Se face presiune în conductă prin acționarea pompei
după cum este descris la .Proceduri de reparare pe
mașină a pompei de benzină".
. În acest moment se verifică punctul de pierderi din
sistemul de alimentare.
În cazul unui ștuț scurt, se introduce furtunul până la
punctul de îmbinare.
Se introduce furtunul până la umărul ștuțului
În cazul ștuțului cu cot , se introduce furtunul până la
începutul curburii ștuțului. Lungimea îmbinării este de
cca. 25mm ś 30mm.
În cazul ștuțului drept, se introduce furtunul pe o
lungime de 25mm ś 30mm.
FIG. 6A . 2 CONECTAREA FURTUNELOR
FURTUN
CLEMĂ
șTUȚ
FURTUN
CLEMĂ
25~30 MM
3~7 MM
3~7 MM
3~7 MM
3~7 MM
25~30 MM