6A–2 MOTORUL(Descriere general
ă
și
diagnosticare)
PRECAUȚII LA INTERVENȚII
Motorul include multe părți care au fost prelucrate și
finisate cu toleranța de 1/1000mm și de aceea trebuie
manevrate cu grijă în ceea ce privește curățirea după
repararea și verificarea părților sale interne. Menținerea
în stare curată a motorului este important a fi o
deprindere de rutină în urma reparării și prelucrării
suprafețelor șlefuite.
. La reasamblare, se va aplica suficient ulei de motor
pe suprafețele șlefuite pentru o ungere protectivă.
. La demontarea supapelor, pistoanelor, segmenților,
bielelor, cuzineților de bielă, cuzineților de fus și de
palier se vor așeza în ordine pentru a nu fi confundate
la reasamblare.
. Se va deconecta cablul de la borna (.) a bateriei
înainte de repararea motorului pentru a fi împiedicată
eventuala deteriorare a sistemului electric.
Cilindrii motorului sunt notați prin numere 1, 2 și 3
(dinspre fulia arborelui cotit către volant).
FIG. 6A . 1 NUMEROTAREA CILINDRILOR
1. CILINDRUL 1
2. CILINDRUL 2
3. CILINDRUL 3
1
3
2
DESCRIERE GENERALĂ
6A. DESCRIERE GENERALĂ șI
DIAGNOSTICARE
DESCRIERE GENERALĂ ............................................................................................................... 6A . 2
DIAGNOSTICAREA MOTORULUI .................................................................................................. 6A . 4